Trwa ładowanie...
d37dbtp
espi

EFH - Sprzedaż akcji własnych spółki (49/2014)

EFH - Sprzedaż akcji własnych spółki (49/2014)
Share
d37dbtp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Sprzedaż akcji własnych spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. (?Spółka?) informuje, iż w związku ze zbyciem wszystkich tj. 650.000 akcji posiadanych przez Spółkę w spółce tj. National Trust S.A., które nastąpiło w dniu dzisiejszym, doszło do pośredniego zbycia akcji własnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie (?Akcje?). Spółka National Trust S.A. jest jedynym udziałowcem spółek EFH P2 sp. z o.o. oraz EFH P3 sp. z o.o. posiadających akcje Spółki. Liczba zbytych akcji wynosi łącznie 1.398.400. Przyczyną pośredniego zbycia akcji własnych Spółki była transakcje zbycia akcji spółki National Trust S.A. Łączna wartość nominalna Akcji wynosi 13.984.000 złotych. Akcje stanowią 9,54 % w kapitale zakładowym emitenta oraz reprezentują 9,53 % na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37dbtp

Podziel się opinią

Share
d37dbtp
d37dbtp