Trwa ładowanie...
d2e3b83
d2e3b83
espi

EFH - Umowa zbycia udziałów w spółkach zależnych (55/2014)

EFH - Umowa zbycia udziałów w spółkach zależnych (55/2014)
Share
d2e3b83

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2014 | KNF | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa zbycia udziałów w spółkach zależnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna dalej "Spółka" informuje, iż w dniu 9 października 2014 r. Spółka zawarła następujące umowy zbycia udziałów w spółkach zależnych: 1)Umowa zbycia udziałów w spółce Masuria Hotel sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2014 roku Spółka zawarła Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej Masuria Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Worlinach. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 5.005 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Masuria Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Worlinach, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 2.502.500,00 złotych. 2)Umowa zbycia udziałów w spółce Yona sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2014
roku Spółka zawała Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej Yona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 21.200 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Yona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 10.600.000,00 złotych. 3)Umowa zbycia udziałów w spółce HW-1 sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2014 roku Spółka zawała Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej HW -1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania
ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 1000 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki HW -1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 50.000,00 złotych. 4)Umowa zbycia udziałów w spółce EFH - 1 sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2014 roku Spółka zawała Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej EFH - 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła Nabywcy 200 udziałów stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki EFH-1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 100.000,00 złotych, 5)Umowa zbycia udziałów w spółce Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w
dniu 9 października 2014 roku Spółka zawała Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 2.600 (udziałów stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu Dolnym o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej1.300.000,00 złotych. Przyczyną zawarcia powyższych umów zbycia udziałów w podmiotach zależnych są działania restrukturyzacyjne Zarządu Spółki podjęte w celu zaspokojenia wierzycieli Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3b83

Podziel się opinią

Share
d2e3b83
d2e3b83