Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x
espi

EFICOM - Informacja o przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów przez akcjonariuszy Spółki ? kor ... - EBI

EFICOM - Informacja o przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów przez akcjonariuszy Spółki ? korekta raportu (30/2014)
Share
d4l976x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 30 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów przez akcjonariuszy Spółki ? korekta raportu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EFICOM S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 16.10.2014 otrzymał od akcjonariusza Pana Tomasza Stępski sprostowanie zawiadomienia z dnia 13.10.2014 roku, o którym Emitent komunikował w raporcie 29/2014 z dnia 14.10.2014 roku. Akcjonariusz posiadał przed rejestracją podwyższenia kapitału 12 474 (0,29%) akcji, które dawały 12 474 głosów (0,24%). Poniżej poprawna treść raportu: ?Zarząd EFICOM S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 13.10.2014 otrzymał osobne zawiadomienie od głównych akcjonariuszy, tj. Pani Anny Katarzyny Nietyksza oraz Panów Sławomira Ziemski, Krzysztofa Kaczorowski, Marcina Bąkowski i Tomasza Stępski, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją podwyższeni kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii F.
Pani Anna Katarzyna Nietyksza Stan posiadania akcji przed rejestracją: 1 458 683 akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed rejestracją: 33,92% Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 1 917 683 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 36,88% Stan posiadania akcji po rejestracji: 1 458 683 akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po rejestracji: 19,54% Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 1 917 683 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 22,92% Pan Krzysztof Kaczorowski Stan posiadania akcji przed rejestracją: 975 900 akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed rejestracją: 22,70% Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 1 416 900 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 27,25% Stan posiadania akcji po rejestracji: 975 900 akcji
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po rejestracji: 13,07% Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 1 416 900 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 16,94% Pan Marcin Bąkowski Stan posiadania akcji przed rejestracją: 0 akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed rejestracją: 0,00% Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 0 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 0,00% Stan posiadania akcji po rejestracji: 1 583 182 akcje Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po rejestracji: 21,20% Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 1 583 182 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 18,92% Pan Tomasz Stępski Stan posiadania akcji przed rejestracją: 12 474 akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed rejestracją: 0,29% Liczba głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 12 474 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 0,24% Stan posiadania akcji po rejestracji: 1 595 656 akcje Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po rejestracji: 21,37% Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 1 595 656 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 19,07% Pan Sławomir Ziemski Stan posiadania akcji przed rejestracją: 300 000 akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed rejestracją: 6,98% Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 300 000 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed rejestracją: 5,77% Stan posiadania akcji po rejestracji: 300 000 akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po rejestracji: 4,02% Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 300 000 głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki po rejestracji: 3,59%? Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" oraz Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d4l976x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Kaczorowski Wiceprezes Zarządu
Marcin Bąkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x