Trwa ładowanie...
d27m4cp
espi

EFICOM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2011)

EFICOM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2011)
Share
d27m4cp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
Skrócona nazwa emitenta
EFICOM S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od pana Przemysława Fuksa, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że jako osoba posiadająca dostęp do określonych informacji poufnych Spółki EFICOM S.A. w dniu 15 lipca 2011 r. dokonał zakupu 3 000 akcji na okaziciela serii B Spółki EFICOM S.A. Cena za akcję, po której został dokonany zakup wyniosła średnio 1,37 zł za akcję a wolumen transakcji wyniósł 3 000. Nabycie akcji nastąpiło na rynku NewConnect, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Millennium, a łączna wartość transakcji wyniosła ok. 4 110,00 złotych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EFICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EFICOM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-014 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 68
(ulica) (numer)
22 623 82 14 22 623 82 23
(telefon) (fax)
info1@eficom.pl www.eficom.pl
(e-mail) (www)
525 21 31 023 016 00 74 26
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Anna Łacińska Wiceprezes Zarządu Anna Łacińska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27m4cp

Podziel się opinią

Share
d27m4cp
d27m4cp