Trwa ładowanie...
d3qaxj1

EFICOM S.A. - Nabycie akcji spółki przez Członka Zarządu/Głównego Akcjonariusza (1/2012)

EFICOM S.A. - Nabycie akcji spółki przez Członka Zarządu/Głównego Akcjonariusza (1/2012)

Share
d3qaxj1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EFICOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki przez Członka Zarządu/Głównego Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 09 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienia od pani Anny Katarzyny Nietyksza (pełniącej funkcję Prezesa Zarządu) w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, że w dniu 05 stycznia 2012 roku dokonała zakupu 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EFICOM S.A. Cena za akcję, po której został dokonany zakup wyniosła 0,51 zł a wolumen transakcji wyniósł 20 000. Nabycie akcji nastąpiło na rynku NewConnect, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao S.A. a łączna wartość transakcji wyniosła ok. 10 200,00 zł. Pani Anna Katarzyna Nietyksza przed dokonaniem transakcji posiadała akcje Emitenta w liczbie 1 425 000 co stanowiło 33,14% kapitału akcyjnego Spółki i uprawniało do 1 884 000 głosów podczas
WZA stanowiących 36,23% głosów na WZA. Obecnie ani Anna Katarzyna Nietyksza posiada 1 445 000 akcji Emitenta co stanowi 33,60% kapitału akcyjnego i daje prawo do 1 904 000 głosów podczas WZA stanowiących 36,62% głosów na WZA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qaxj1

| | | EFICOM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EFICOM S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-014 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowogrodzka | | 68 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 623 82 14 | | 22 623 82 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info1@eficom.pl | | www.eficom.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525 21 31 023 | | 016007426 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Anna Łacińska Wiceprezes Zarządu Anna Łacińska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qaxj1

Podziel się opinią

Share
d3qaxj1
d3qaxj1