Trwa ładowanie...
d1qgpxl
espi

EGB INVESTMENTS - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego EGB Investments ... - EBI

EGB INVESTMENTS - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments. (101/2014)
Share
d1qgpxl
NEW CONNECT
Raport EBI nr 101 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 4 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące wyboru Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania: ? jednostkowego sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2014 (uchwała nr 20/2014), ? skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 (uchwała nr 21/2014). Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3654. PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d1qgpxl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qgpxl

Podziel się opinią

Share
d1qgpxl
d1qgpxl