Trwa ładowanie...
d3sn27s
espi

EGB INVESTMENTS - Zakończenie emisji obligacji serii AD wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Fi ... - EBI

EGB INVESTMENTS - Zakończenie emisji obligacji serii AD wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o. (106/2014)
Share
d3sn27s

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 106 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie emisji obligacji serii AD wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 12 listopada 2014 r. Spółka otrzymała informację o zamknięciu emisji sześciomiesięcznych obligacji serii AD wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o. o., o których informowano w raporcie bieżącym EBI nr 100/2014 z 28 października 2014 r. Celem emisji ww. obligacji jest uzyskanie przez EGB Finanse Sp. z o.o. finansowania działań w zakresie jej podstawowej działalności operacyjnej. Przydział obligacji nastąpił 7 listopada 2014 r. zgodnie ze złożonymi zapisami. Ostatecznie Inwestorzy objęli 32 obligacje imienne serii AD o łącznej wartości nominalnej 0,96 mln zł. Wykup, poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej wraz z należnym oprocentowaniem, zgodnie z warunkami emisji obligacji tej serii nastąpi 7 maja 2015 r. Seria AD to obligacje niezabezpieczone, nominowane w złotych polskich, oprocentowane według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. Nie są to obligacje zamienne. PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d3sn27s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s