Trwa ładowanie...
doa7rwu

EGB INVESTMENTS - Zmiana w składzie Zarządu spółki zależnej - EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (18/2015) - EBI

EGB INVESTMENTS - Zmiana w składzie Zarządu spółki zależnej - EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (18/2015)

Share
doa7rwu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana w składzie Zarządu spółki zależnej - EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 23 lutego 2015 roku dotyczące rejestracji zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej w Grupie Kapitałowej ? EGB Nieruchomości Sp. z o.o. Zmiana ta dotyczy wykreślenia z organu reprezentującego ww. spółkę Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej (Prezesa Zarządu). Tym samym zarząd EGB Nieruchomości Sp. z o.o. jest tożsamy z Zarządem spółki dominującej EGB Investments S.A. i reprezentowany przez Prezesa Zarządu - Pana Krzysztofa Matelę. PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doa7rwu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doa7rwu

Podziel się opinią

Share
doa7rwu
doa7rwu