Trwa ładowanie...
d2s1jc3
espi

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. (67/2012)

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. (67/2012)

Share
d2s1jc3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO Holding S.A. (Spółka)
informuje, iż dziś, tj. 06 listopada 2012r., otrzymał pisemne zawiadomienie od Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A (Akcjonariusz) w związku z art. 69 ust. 1 pkt oraz 87 ust3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 185, poz.1439 z późn. zmianami). Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "OFE") oraz Metlife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny (zwany dalej "DFE") zmniejszyły zaangażowanie poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Akcjonariusz poinformował, iż zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji Spółki w związku z odpowiedzią na wezwanie do sprzedaży akcji w dniu 2 listopada 2012 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE I DFE posiadały łącznie 5 353 020 akcji, co stanowiło 11,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 5 353 020 głosów na Walnym zgromadzeniu, co
stanowiło 11,01% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie OFE i DFE posiadają łącznie 0 akcji, co stanowi 0% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s1jc3

| | | EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO HOLDING S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-114 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paprotna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 395 56 04 | | (71) 395 56 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@eko.pl | | www.eko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-18-13-652 | | 932994186 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Krzysztof Kruszelnicki Wiceprezes Zarządu
2012-11-06 Jarosław Śmigrodzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3