Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od Członka Zarządu EKO HOLDING S.A. ? sprzedaż akcji ...

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od Członka Zarządu EKO HOLDING S.A. ? sprzedaż akcji (69/2012)
Share
dc90pme
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
EKO HOLDING S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od Członka Zarządu EKO HOLDING S.A. ? sprzedaż akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EKO Holding S.A. (Spółka) informuje, iż dziś, tj. 07 listopada 2012 r., pismem datowanym na 07 listopada 2012r. otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu (Akcjonariusz) Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie. Członek Zarządu Spółki poinformował, iż w wyniku przeprowadzonych transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 06 listopada 2012 roku sprzedał 5 503 akcji spółki EKO HOLDING S.A. po średniej cenie 7,00 zł. Transakcje zawarte zostały na rynku regulowanym, w trybie sesji zwykłej. Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Szczegółowa podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 04 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.eko.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)
dc90pme

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Jarosław Śmigrodzki Wiceprezes Zarzadu
2012-11-07 Krzysztof Kruszelnicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme