Trwa ładowanie...
d4c3zf0
d4c3zf0
espi

EKO HOLDING S.A. - Projekt uchwały na ZWZ zgłoszony przez akcjonariusza (19/2012)

EKO HOLDING S.A. - Projekt uchwały na ZWZ zgłoszony przez akcjonariusza (19/2012)
Share
d4c3zf0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
EKO HOLDING S.A.
Temat
Projekt uchwały na ZWZ zgłoszony przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EKO Holding S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 czerwca br. do Biura Zarządu Spółki wpłynął projekt uchwały akcjonariusza Krzysztofa Gradeckiego na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26 czerwca 2012 r. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jednocześnie prostuje oczywistą omyłkę pisarską, która zaistniała w projekcie uchwały nr 20, w której wpisano, że dokonuje się zmiany Statutu w taki sposób, że w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 40, podczas gdy prawidłowo powinno być wpisane: że w § 8 ust. 1 dodaje się pkt 40. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 ust. 2
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący 192012projekt uchwały akcjpnariusza załacznik.pdf załącznik do raportu 19/2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 00 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.ekoholdingsa.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)
d4c3zf0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Jarosław Śmigrodzki Wiceprezes Zarządu
2012-06-05 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c3zf0

Podziel się opinią

Share
d4c3zf0
d4c3zf0