Trwa ładowanie...
d2e9jk9

EKO HOLDING S.A. - Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie spółki EKO Holding S.A. (6/2013)

EKO HOLDING S.A. - Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie spółki EKO Holding S.A. (6/2013)

Share
d2e9jk9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie spółki EKO Holding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w związku z informacją przekazaną w raporcie bieżącym 74/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. informuje, że w dniu 28 stycznia 2013 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 25 stycznia 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Spółki przyjętych uchwałą nr 16 przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2012 r. Treść zmian w statucie Spółki oraz tekst jednolity statutu Spółki zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym 74/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

| | | EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-114 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paprotna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 395 56 00 | | (71) 395 56 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@eko.pl | | www.ekoholdingsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-18-13-652 | | 932994186 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Włodzimierz Karandyszowski Prezes Zarządu
2013-01-28 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

Podziel się opinią

Share
d2e9jk9
d2e9jk9