Trwa ładowanie...
du8vyok
du8vyok
espi

EKOKOGENERACJA - Przeniesienie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny (70/2014) - EBI

EKOKOGENERACJA - Przeniesienie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny (70/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du8vyok

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 70 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przeniesienie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10.12.2014 r. podmiot zależny Emitenta - Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. otrzymał z Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki decyzję o przeniesieniu pozwolenia o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim (zwaną dalej ?Lokalizacją nr 5") na spółkę Kotłownia 1 Sp. z o.o. Kotłownia 1 Sp. z o.o. jest spółką celową, która na mocy podpisanych w dniu 25.11.2014 r. umów z Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. przejmie od Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. realizację inwestycji w Lokalizacji nr 5. Emitent w Komunikacie Bieżącym nr 67/2014 z dnia 25.11.2014 r. informował w wydzieleniu projektu inwestycyjnego w Lokalizacji nr 5 do spółki celowej Kotłownia 1 Sp. z o.o. Zgodnie z treścią Komunikatu Bieżącego nr 69/2014 z dnia 10.12.2014 r. Ekotermika S.A. przejmie docelowo od Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. wszystkie udziały w spółce Kotłownia 1 Sp. z
o.o., która będzie realizowała inwestycję w Lokalizacji nr 5. Kotłownia 1 Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie inwestycji w Lokalizacji nr 5 w formie preferencyjnej i częściowo umarzalnej pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 9,9 mln złotych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8vyok

Podziel się opinią

Share
du8vyok
du8vyok