Trwa ładowanie...
d13ea0c
espi

EKOKOGENERACJA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogene ... - EBI

EKOKOGENERACJA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 24.06.2014 r. (40/2014)
Share
d13ea0c
NEW CONNECT
Raport EBI nr 40 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 24.06.2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24.06.2014 roku, które stanowią załącznik do niniejszego raportu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał, objętych protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. nie zgłoszono sprzeciwu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
TrescuchwalpodjetychnaZWZAEkokogeneracjaS.A.wdniu_24.06.2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13ea0c

Podziel się opinią

Share
d13ea0c
d13ea0c