Trwa ładowanie...
d14ajl2
d14ajl2
espi

EKOKOGENERACJA - Utworzenie nowego podmiotu zależnego (69/2014) - EBI

EKOKOGENERACJA - Utworzenie nowego podmiotu zależnego (69/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d14ajl2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 69 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Utworzenie nowego podmiotu zależnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 09.12.2014 r. Emitent utworzył aktem założycielskim, nowy podmiot zależny - Ekotermika Spółka Akcyjna w organizacji (?Spółka?). Kapitał zakładowy Ekotermika S.A. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1.000.000 równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wszystkie akcje imienne serii A stanowiące 100% kapitału zakładowego Ekotermika S.A. zostały objęte przez Ekokogeneracja S.A. Emitent powołał na stanowisko Prezesa Zarządu Ekotermika S.A. pana Błażeja Dymaczewskiego. Ekokogeneracja S.A. jako założyciel Ekotermika S.A. powołał do składu Rady Nadzorczej: Wojciecha Rychlickiego ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rafała Orzechowskiego i Piotra Jankowskiego ? jako Członków Rady Nadzorczej. W dniu 10.12.2014 r. Zarząd Ekotermika S.A. złożył wniosek do Krajowego Rejestru Handlowego o rejestrację Spółki. Przedmiotem działalności Ekotermika S.A. będzie produkcja energii cieplnej z odpadów.
Powołanie Ekotermika S.A. jest związane z rozpoczęciem procesu wydzielania przez Grupę Kapitałową Ekokogeneracja S.A. obszaru działalności polegającej na budowie, finansowaniu i eksploatacji kotłowni do produkcji energii cieplnej z odpadów, o którym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 67/2014 z dnia 25.11.2014 r. Ekotermika S.A. będzie pełnić rolę spółki holdingowej dla obszaru działalności polegającej na budowie, finansowaniu i eksploatacji kotłowni do produkcji energii cieplnej z odpadów. Ekotermika S.A. przejmie docelowo od Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. wszystkie udziały w spółce Kotłownia 1 Sp. z o.o., która będzie realizowała inwestycję w produkcję energii cieplnej na terenie ZEC Nowy Dwór Mazowiecki. Docelowo Ekotermika S.A. i jej spółki celowe powoływane do budowy, finansowania i eksploatacji kotłowni do produkcji energii cieplnej z odpadów w wybranych lokalizacjach na terenie Polski, przejmą również inne przygotowywane projekty inwestycyjne, w tym projekty inwestycji na terenie PEC
Brodnica oraz ZEC Góra. Ekokogeneracja S.A. rozpoczęła proces pozyskania inwestorów zewnętrznych, w tym inwestorów finansowych, dla Ekotermika S.A., celem wsparcia finansowania inwestycji realizowanych przez Ekotermika S.A. i jej przyszłe spółki celowe. Intencją Ekokogeneracja S.A. jest zachowanie w przyszłości pakietu co najmniej 25% akcji Ekotermika S.A. wraz z zachowaniem istotnego wpływu na powoływanie Rady Nadzorczej oraz zachowaniem prawa weta w istotnych zmianach statutu Ekotermika S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14ajl2

Podziel się opinią

Share
d14ajl2
d14ajl2