Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

EKOKOGENERACJA - Złożenie wniosku o rejestrację zmian w KRS w podmiotach zależnych (8/2015) - EBI

EKOKOGENERACJA - Złożenie wniosku o rejestrację zmian w KRS w podmiotach zależnych (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku o rejestrację zmian w KRS w podmiotach zależnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 stycznia 2015 r. podmiot współzależny Emitenta ? spółka Kotłownia 1 Sp. z o.o. złożyła wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczący zmian udziałowców i zarządu, o których Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 3/2015 z dnia 13.01.2015 r. Ponadto podmiot zależny Emitenta ? spółka Ekotermika S.A. dokonała w dniu 20.01.2015 r. zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku, dotyczącego zmiany statutu Ekotermika S.A. oraz rejestracji podwyższenia kapitału Ekotermika S.A. o emisję akcji serii B, o której Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 5/2015 z dnia 14.01.2015 r. Zgodnie z uchwałą ZWZA Ekotermika S.A. 1.050.000 nowych akcji serii B zostało objęte w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w subskrypcji prywatnej przez Fundację Zielona Planeta. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Ekotermika S.A. o akcje serii B udział Ekokogeneracja S.A. w kapitale i głosach Ekotermika S.A. ulegnie obniżeniu
do poziomu 48,79%. Emitent zgodnie z informacja zawartą w Komunikacie Bieżącym nr 5/2015 z dnia 14.01.2015 r. planuje po rejestracji podwyższenia kapitału Ekotermika S.A. dokonać odkupu od Fundacji Zielona Planeta 1.050.000 akcji serii B Ekotermika S.A. w cenie równej wartości nominalnej akcji serii B. Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Meyer Kierownik Dzialu Analiz i Rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e