Trwa ładowanie...
d401i1z
d401i1z
espi

ELBUDOWA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA (7/2013)

ELBUDOWA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA (7/2013)
Share
d401i1z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach, ul. Porcelanowa 12. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
Załączniki
Plik Opis
OgloszenieozwolaniuZWZELEKTROBUDOWY.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ELEKTROBUDOWY SA na dzień 25.04.2013 r.
ProjektyuchwalnaZWZELEKTROBUDOWY.pdf Projekty uchwał na ZWZ ELEKTROBUDOWY SA zwołane na dzień 25.04.2013 r.
AnnouncementofconveningtheAGM.pdf Announcement of convening the AGM
DraftResolutionsfor_AGM.pdf AGM Draft Resolutions

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Convening the Annual General Meeting ELEKTROBUDOWA SAThe Management Board of ELEKTROBUDOWA SA with registered office in Katowice convenes the Annual General Meeting of ELEKTROBUDOWA SA to be held on 25 April 2013 at 10 a.m. at the company’s headquarters, 12, Porcelanowa Street, 40-246 Katowice.The full text of announcement and the draft resolutions including justifications are enclosed herewith.Pursuant to § 38 item 1 point 1 and 3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim informationLegal basisArt. 56 item 1.2 of the Public Offering Act – current and interim information

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu
2013-03-22 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d401i1z

Podziel się opinią

Share
d401i1z
d401i1z