Trwa ładowanie...
d3pkbaz

ELECTUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (54/2010)

ELECTUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (54/2010)

Share
d3pkbaz
KOMISJANADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
ELECTUS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 r. wpłynął do Spółki podpisany aneks z dnia 06 grudnia 2010 r. do umowy kredytu odnawialnego z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy Aneksu Bank udzielił Emitentowi kredytu odnawialnego w wysokości nie przekraczającej 15 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 21 maja 2012 roku.Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będą hipoteki ustanowione na nieruchomościach położonych w Lubinie i w Zgorzelcu.W umowie zawarte są również postanowienia odnośnie warunków i terminów spłaty, opłat, prowizji oraz zapisy odnośnie konsekwencji niewywiązania się stron z umowy kredytu.Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę, z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawnaart. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie?informacje poufne

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Jacek Ryński Prezes Zarządu
2010-12-28 Wioleta Błochowiak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz