Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansow...

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2013)

Share
d2hkoi3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROMONT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 7 stycznia 2013 r. od Prezesa Zarządu Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 25 lipca 2012 roku dokonał transakcji kupna łącznie 500 akcji ELEKTROMONT S.A. za kwotę 52,26 EURO (220,00 złotych). Transakcji dokonano na rynku regulowanym. Stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej. Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 67150 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,03% Liczba przysługujących głosów 67150 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1,03% Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 67650 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 1,04% Liczba przysługujących głosów 67650 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie
głosów 1,04% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Marek Błażków Jarosław Mazur Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3