Trwa ładowanie...
d8yag9g
espi

ELEKTROMONT - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROMONT S.A. w sprawie wypłaty dywiden ... - EBI

ELEKTROMONT - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROMONT S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok. (34/2014)
Share
d8yag9g

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 34 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROMONT S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Elektromont S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku 2013. Kwota 635 735,39 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 39/100) zostanie podzielona w taki sposób, że 1) kwota 260 000,00 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) przekazana zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, 2) kwota 375 735,39 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 39/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd podaje, iż dzień dywidendy został ustalony na dzień 2 lipca 2014 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 16 lipca 2014 roku. Dywidendą objęte są wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. 6 500 000 akcji ( serii A, B i C). Przypadająca na jedną akcję dywidenda wynosi 0,04 PLN. Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Błażków Prezes Zarządu
Jerzy Rymarowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8yag9g

Podziel się opinią

Share
d8yag9g
d8yag9g