Trwa ładowanie...
d3q6rwx
d3q6rwx
espi

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego (28/2014)

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego (28/2014)
Share
d3q6rwx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 09.10.2014r. otrzymał od spółki POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. S.A. Oddział w Polsce, List Intencyjny, którego przedmiotem jest akceptacja spółki ELEKTROTIM S.A. jako wykonawcy kontraktu w zakresie robót elektrycznych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Zaakceptowana oferta cenowa za wykonanie robót wynosi 20.999.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje fakt otrzymania niniejszego listu intencyjnego do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d3q6rwx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2014-10-10 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q6rwx

Podziel się opinią

Share
d3q6rwx
d3q6rwx