Trwa ładowanie...
d363uf5
d363uf5
espi

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja, Oddział w Rzeszowie (10/2015)

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja, Oddział w Rzeszowie (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d363uf5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja, Oddział w Rzeszowie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymała w dniu 16.02.2015r. od spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział w Rzeszowie, podpisaną w dniu 10.02.2015r., umowę, której przedmiotem jest opracowanie przez ELEKTROTIM S.A. dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa rozdzielni 110 kV Świlcza oraz linii zasilających 110 kV realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.? Wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30.09.2015r. Wynagrodzenie za wykonanie robót wyniesie 5.349.000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100 złotych) netto. Umowa ta nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
jednakże Spółka podaje fakt jej zawarcia do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d363uf5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2015-02-17 Sławomir Cieśla Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d363uf5

Podziel się opinią

Share
d363uf5
d363uf5