Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawieszeniu planowanego połączenia spółek z Grupy Kapitałowej ELEK ...

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawieszeniu planowanego połączenia spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM (34/2014)
Share
d2emy1g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawieszeniu planowanego połączenia spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013, 1382, j.t.), oraz mając na uwadze fakt, iż Spółka w dniu 06.11.2014r. przekaże raport okresowy za III. kwartał roku 2014, zawierający m.in. wskazanie czynników, które w ocenie ELEKTROTIM S.A. będą miały wpływ na osiągane wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, informuje, że do końca roku 2015 nie dojdzie do połączenia dwóch spółek zależnych z Grupy Kapitałowej tj. spółki ZEUS S.A. i MAWILUX S.A. O powyższym planowanym zdarzeniu Spółka ELEKTROTIM S.A. informowała w ostatnich raportach okresowych, wskazując to zdarzenie jako jeden z ważnych czynników, które będą miały wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. Zarząd ELEKTROTIM S.A., po oszacowaniu ryzyk związanych z planowanym połączeniem dwóch spółek z Grupy Kapitałowej, dotyczących metody
połączenia (z zamknięciem/bez zamknięcia ksiąg), biorąc pod uwagę aktualny etap procesu, informuje o przesunięciu połączenia spółki ZEUS S.A. z MAWILUX S.A. na lata następne. Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje niniejsze dane do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalny wpływ na wysokość przychodów Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w przyszłości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d2emy1g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2014-11-03 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g