Trwa ładowanie...
d14kiun

ELEKTROTIM S.A. - Przydział Akcji serii C - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011 dla kad...

ELEKTROTIM S.A. - Przydział Akcji serii C - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011 dla kadry menadżerskiej ELEKTROTIM S.A. (4/2013)

Share
d14kiun

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział Akcji serii C - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011 dla kadry menadżerskiej ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2013r. ? działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2006 roku (zmienionych uchwałami nr 25, 27 i 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 16.06.2009r.) oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2011, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 listopada 2006 roku (zmienionego następującymi uchwałami Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.: Uchwałą nr 32/RN/07 z dnia 10.11.2007r. Uchwałą nr 33/RN/08 z dnia 18.10.2008r., Uchwałą nr 13/RN/09 z dnia 29.04.2009r. oraz Uchwałą nr 25/RN/09 z dnia 01.12.2009r.), w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej warunkowego podwyższenia kapitału postanowieniem z dnia 18 października 2006 roku, a także w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki za rok 2011 ? podjął uchwałę w sprawie przydziału 23.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C, Posiadaczom
Warrantów Subskrypcyjnych serii A, spełniającym warunki określone w Uchwale NZWA ELEKTROTIM S.A. nr 2/NWZA nr 1/2006 z dnia 5.10.2006r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. Akcje, o których mowa powyżej, przydzielone zostały w związku z wykonaniem praw z Warrantów subskrypcyjnych serii A ELEKTROTIM S.A. przez Posiadaczy ww. Warrantów. W ramach wyżej wymienionego przydziału Członkowie Zarządu ELEKTROTIM S.A., którzy złożyli Oświadczenia o wykonaniu warrantów, złożyli zapisy na akcje, dokonali zapłaty ceny emisyjnej - otrzymali następujące ilości akcji serii C: 1. Andrzej Diakun ? 11.500 akcji serii C, 2. Dariusz Połetek ? 5.500 akcji serii C. Pozostałe akcje przydzielone zostały kluczowym członkom kadry menedżerskiej Spółki. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C wynosi 1 złoty za jedną akcję. Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Akcje serii C, został opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii D ELEKTROTIM S.A. Niniejsza transza Akcji serii C jest
ostatnią transzą w realizacji Programu Motywacyjnego 2007/2011. Informacja o przydziale warrantów subskrypcyjnych serii A ELEKTROTIM S.A. przekazana została przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 18.12.2012r. w raporcie bieżącym nr 28/2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 352 13 41 | | 071 351 48 39 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2013-01-28 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

Podziel się opinią

Share
d14kiun
d14kiun