Trwa ładowanie...
d2vady9

ELEKTROTIM S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 (2/2013)

ELEKTROTIM S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 (2/2013)

Share
d2vady9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROTIM S.A., na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2013 roku: 1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne: a) za IV. kwartał 2012 - 28.02.2013r. b) za I. kwartał 2013 - 14.05.2013r. c) za III. kwartał 2013 - 07.11.2013r. 2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2013 roku: 21.08.2013r. 3. Raporty roczne: a) Jednostkowy raport roczny za rok 2012 24.04.2013r. b) Skonsolidowany raport roczny za rok 2012 24.04.2013r. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia, nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego.
Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Ponadto, zgodnie z § 101 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd ELEKTROTIM S.A. nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 352 13 41 | | 071 351 48 39 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2013-01-08 Dariusz Połetek Wiceprezes Zarządu ds finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9