Trwa ładowanie...
dm9eo4k
espi

ELKOP - Nabycie akcji Emitenta - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ...

ELKOP - Nabycie akcji Emitenta - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie (35/2014)
Share
dm9eo4k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELKOP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.06.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył: 1) w dniu 16.06.2014 r. nabył 3.000 akcji Emitenta, po cenie 1,24 zł za 1 akcję, 2) w dniu 17.06.2014 r. nabył 4.871 akcji Emitenta, po cenie 1,25 zł za 1 akcję, 3) w dniu 18.06.2014 r. nabył 2.788 akcji Emitenta, po cenie 1,26 zł za 1 akcję, 4) w dniu 20.06.2014 r. nabył 5.224 akcji Emitenta, po cenie 1,26 zł za 1 akcję, 5) w dniu 23.06.2014 r. nabył 3.633 akcji Emitenta, po cenie 1,28 zł za 1 akcję, 6) w dniu 24.06.2014 r. nabył 15.556 akcji Emitenta, po cenie 1,30 zł za 1 akcję, Łącznie w
transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w okresie od dnia 16.06.2014 r. do dnia 24.06.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 35.076 akcji Emitenta po średniej cenie 1,28 złotych za każdą akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm9eo4k

Podziel się opinią

Share
dm9eo4k
dm9eo4k