Trwa ładowanie...
d4a8d4z

ELZAB - Zawarcie umowy zbycia udziałów oraz objęcie udziałów (22/2015)

ELZAB - Zawarcie umowy zbycia udziałów oraz objęcie udziałów (22/2015)

Share
d4a8d4z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy zbycia udziałów oraz objęcie udziałów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 01.09.2015 r., spółka zawarła z Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na podstawie, której przeniosła na Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. wszystkie posiadane przez ZUK ELZAB S.A. udziały w Micra Metripond KFT z siedzibą w Hódmezővásárhely, Węgry, stanowiące 92,17% kapitału zakładowego tej spółki, za łączną kwotę 6.515.400,20 złotych. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, spółka złożyła oświadczenie o objęciu 6.516 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy, tj. łącznej wartości nominalnej 6.516.000,00 złotych. Dotychczas ZUK ELZAB S.A. posiadał 52.125 udziałów w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. stanowiących około 46,7% kapitału zakładowego Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Po objęciu
udziałów i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., spółka będzie posiadała 58.641 udziałów w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. o wartości nominalnej 58.641.000,00 złotych, co będzie stanowiło około 49,7% kapitału zakładowego Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. i dawało prawo do 58.641 głosów stanowiących około 49,7 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. jako centrum badań i rozwoju wykonuje usługi polegające na rozwoju i wdrażaniu nowych produktów i usług dla całej grupy kapitałowej, w tym także dla ZUK ELZAB S.A. Z punktu widzenia długofalowych interesów spółki szczególnego znaczenia nabierają projekty prowadzone przez Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., w tym szczególnie rozwój zintegrowanej platformy sprzedaży usług. W ocenie ZUK ELZAB S.A. podwyższenie kapitału zakładowego Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. przyczyni się do wzrostu wartości tej spółki, co będzie korzystne zarówno dla ZUK ELZAB S.A., jak i całej grupy kapitałowej Comp.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a8d4z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
2015-09-01 Zbigniew Stanasiuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a8d4z

Podziel się opinią

Share
d4a8d4z
d4a8d4z