Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

EMC - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA EMC Instytu...

EMC - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA EMC Instytut Medyczny S.A. (55/2013)
Share
d2u39gi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA EMC Instytut Medyczny S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 07.06.2013 r. powziął informację przekazaną w dniu 06.06.2013 r. przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej Towarzystwo) w postaci oficjalnego zawiadomienia, dotyczącego zmniejszenia zaangażowania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1. pkt 3 lit. b). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało że w wyniku transakcji z dnia 28 maja 2013 roku fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zmniejszyły łączny udział poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA EMC Instytut Medyczny S.A. Liczba akcji i głosów posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo przed zmianą udziału wynosiła 571 119. Procentowy udział
w kapitale zakładowym wynosił 6,86%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 5,81%. Liczba akcji i głosów posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo obecnie wynosi 413 174. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,96%%, udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 4,20%. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-144 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilczycka 144-148 144-148
(ulica) (numer)
071 71 17 463 071 71 17 415
(telefon) (fax)
biuro@emc-sa.pl www.emc-sa.pl
(e-mail) (www)
894-25-14-132 933040945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi