Trwa ładowanie...
d97bvh1
espi

EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej ?Zdrowie? sp. z o.o. w Kwidzynie (89/2014)

EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej ?Zdrowie? sp. z o.o. w Kwidzynie (89/2014)
Share
d97bvh1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej ?Zdrowie? sp. z o.o. w Kwidzynie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 09 października 2014 r. zawartych przez spółkę zależną ?Zdrowie? sp. z o.o. w Kwidzynie aneksów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną ?Zdrowie? sp. z o.o. w Kwidzynie. O umowach zawartych przez ?Zdrowie? sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem
Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym (2014), Emitent informował w raportach bieżących nr 19/2014 z 29.01.2014 r. oraz 63/2014 z 02.07.2014 r. W wyniku podpisania ww. aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 22 158 421,00 zł (zwiększenie o 5 380,66 zł). Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez ?Zdrowie? sp. z o.o. w Kwidzynie. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 28 811 926,10 zł (zwiększenie o 8 862,86 zł). Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-144 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilczycka 144-148
(ulica) (numer)
071 71 17 463 071 71 17 415
(telefon) (fax)
biuro@emc-sa.pl www.emc-sa.pl
(e-mail) (www)
894-25-14-132 933040945
(NIP) (REGON)
d97bvh1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Krystyna Wider-Poloch Zdzisław Cepiel Wiceprezes Zarządu Czonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1