Trwa ładowanie...
ddnrr7p
espi

EMC - Zwiększenie udziału w głosach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów (108/2012)

EMC - Zwiększenie udziału w głosach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów (108/2012)

Share
ddnrr7p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału w głosach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2012 r. powziął informację przekazaną przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU z siedzibą w Warszawie w postaci oficjalnego zawiadomienia wystosowanego w imieniu funduszy inwestycyjnych (Fundusze TFI PZU) zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, dotyczącego wzrostu zaangażowania powyżej progu 5% udziału w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało że w wyniku przydzielenia w dniu 31 października 2012 r. certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesienie przez uczestników funduszu PZU FIZ Dynamiczny 320 000 akcji spółki EMC Instytut Medyczny SA (Spółka), udział Funduszy TFI PZU w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w górę 5%. Liczba akcji i głosów posiadanych przez Fundusze TFI PZU przed zmianą udziału wynosiła 437.126. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 5,25%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 4,45%. Liczba akcji i głosów posiadanych przez Fundusze TFI PZU obecnie wynosi 757.126. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 9,09%, udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 7,70%. W ww. zawiadomieniu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU poinformowało również, że w związku z zawartą umową o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, podmiot ten ? jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

| | | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMC | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-144 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pilczycka 144-148 | | 144-148 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | www.emc-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-28-14-132 | | 933040945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

Podziel się opinią

Share
ddnrr7p
ddnrr7p