Trwa ładowanie...
dsnx13o
dsnx13o
espi

EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTE - Zawarcie wstępnego porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie po ... - EBI

EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTE - Zawarcie wstępnego porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego (27/2014)
Share
dsnx13o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie wstępnego porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. (przyszła nazwa spółki: Advanced Ocular Sciences S.A., dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 26/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w którym Spółka poinformowała o zamiarze złożenia przez spółkę Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. wniosku o dofinansowanie projektu zakładającego rozwój Urządzenia Okulistycznego, informuje o zawarciu wstępnego porozumienia z inwestorem z USA ?Inwestor? zakładającego pozyskanie finansowania na wkład własny ww. projektu zakładającego rozwój Urządzenia Okulistycznego. Zgodnie z wstępnym porozumieniem Inwestor obejmie akcje nowej emisji Emitenta za kwotę ok. 1 mln USD, po cenie emisyjnej nie niższej niż 10 zł za jedną akcję. Środki pozyskane przez Emitenta z emisji akcji zostaną udostępnione spółce zależnej Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. celem zapewnienia przez tą spółkę wkładu własnego na realizację projektu objętego dofinansowaniem i zakładającego rozwój Urządzenia Okulistycznego (w przypadku otrzymania
przez Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. dofinansowania). Zawarcie przez Emitenta finalnej umowy inwestycyjnej z Inwestorem planowane jest do końca 2014 r. Emitent szacuje, że w przypadku otrzymania przez Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. dotacji ze środków europejskich oraz krajowych na zakładanym poziomie, w związku z zawarciem ww. wstępnego porozumienia z Inwestorem, Grupa Kapitałowa Emitenta nie będzie potrzebować dodatkowego kapitału na rozwój działalności w zakresie związanym z opracowaniem i komercjalizacją technologii iniekcji ?do oka? w Europie i na świecie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsnx13o

Podziel się opinią

Share
dsnx13o
dsnx13o