Trwa ładowanie...
d23cqfe
d23cqfe
espi

EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (108/2014)

EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (108/2014)
Share
d23cqfe

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 10 października 2014 roku spółki zależne Stokrotka Sp. z o.o., Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) wyemitowały obligacje krótkoterminowe z datą wykupu na 14 listopada 2014 roku, które zostały nabyte przez spółki z Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 324 mln zł, w tym: a)Stokrotka Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 121 mln zł, które zostały nabyte przez: ?Emperia Holding S.A. - wartość nominalna nabytych obligacji 118,5 mln zł; ?P3 Ekon Sp. z o.o. S.k.a - wartość nominalna nabytych obligacji 2,5 mln zł; b)Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 35 mln zł, które zostały nabyte przez Emperia Holding S.A. c)Elpro Development S.A. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 168 mln zł, które zostały nabyte przez: ?P3 Ekon Sp. z
o.o. S.k.a - wartość nominalna nabytych obligacji 102,5 mln zł; ?Infinite Sp. z o.o. - wartość nominalna nabytych obligacji 9,5 mln zł; ?P5 Ekon Sp. z o.o. S.k.a - wartość nominalna nabytych obligacji 56 mln zł. Powyższe emisje zostały przeprowadzone w ramach zarządzania środkami pieniężnymi Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR + marża. Jako kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
081 746 36 92 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23cqfe

Podziel się opinią

Share
d23cqfe
d23cqfe