Trwa ładowanie...
d97bvh1
espi

EMPERIA - Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę Emperia Holding S.A. (13/2014)

EMPERIA - Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę Emperia Holding S.A. (13/2014)
Share
d97bvh1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Emperia Holding S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 12 lutego 2014 roku umowy dotyczącej nabycia przez Emitenta od spółki zależnej Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, udziałów w kapitale zakładowym spółki EMP Investment Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). Emitent jest jedynym wspólnikiem w spółce Stokrotka Sp. z o.o. Przed dokonaniem transakcji Emitent posiadał 80,27% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki EMP Investment Limited. Przedmiotem powyższej umowy jest przeniesienie na Emitenta własności 23 211 udziałów w spółce zależnej EMP Investment Limited stanowiących 19,73% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Udziały zostały nabyte za gotówkę w kwocie 69 780 394,44 zł. Po przeprowadzonej transakcji Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników EMP Investment Limited. Kryterium uznania
nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
(81) 745 17 79 (81) 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1