Trwa ładowanie...
dxpvxsd

Emperia nie zgadza się z decyzją UKS i nie utworzy rezerwy finansowej

Warszawa, 02.02.2017 (ISBnews) - Emperia Holding nie zamierza tworzyć rezerwy na wysokość ewentualnych kwot zaległości podatkowych wynikających z decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Lublinie, ani nie przewiduje, aby kwestia podatku wpłynęła negatywnie na realizację planów rozwojowych grupy, podała spółka. 

Share
dxpvxsd

"Zarząd Emperia Holding informuje, że spółka nie zgadza się z ustaleniami stanu faktycznego, jak i oceną prawną dokonaną w decyzji dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Lublinie wydanej w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec stycznia br. spółka podała, że dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił zobowiązanie podatkowe Emperia Holding w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w wysokości 142,46 mln zł. Ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od zobowiązania, które na dzień doręczenia decyzji wynoszą 52,37 mln zł.

Według spółki, w wyniku zawarcia ugody z dnia 21 grudnia 2011 r., P1 sp. z o.o. (spółka-córka Emperii Holding) zbyła tzw. segment dystrybucyjny na rzecz Eurocash za cenę ok. 1,1 mld zł. Po dokonaniu powyższej transakcji P1 z jednej strony przestała pełnić dotychczasową funkcję spółki holdingowej (w stosunku do segmentu spółek dystrybucyjnych), natomiast z drugiej - dysponowała istotnymi środkami pieniężnymi, które należało niezwłocznie racjonalnie zagospodarować na poziomie Grupy Emperia.

dxpvxsd

"W dniu 29 grudnia 2011 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników P1 (tj. jedyny wspólnik - Emperia Holding), zgodnie z umową spółki, dokonała umorzenia przymusowego 13 200 000 udziałów P1 w zamian za wynagrodzenie w kwocie 1,090 mld zł. Obniżenie kapitału zakładowego P1 zostało zarejestrowane na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, wynagrodzenie uzyskane przez Emperia Holding z tytułu umorzenia przymusowego podlega zwolnieniu z podatku" - czytamy także.

Emperia uważa, że decyzja UKS stoi m.in. w oczywistej sprzeczności z przepisami prawa podatkowego, ale również prawa cywilnego i prawa spółek. Według Emperii, UKS wadliwie utożsamia pozorność czynności prawnych z ukształtowaniem transakcji w sposób, który nie przynosi zakładanych wpływów podatkowych. Uchwała NZW o umorzeniu przymusowym udziałów nie może być obarczona wadą pozorności, gdyż instytucja pozorności nie znajduje zastosowania w stosunku do jednostronnych czynności prawnych, które nie są skierowane do konkretnego adresata, dowodzi spółka.

"Okoliczności sprawy i zarzuty UKS zostały poddane ocenie wybitnych przedstawicieli nauki, prawa podatkowego oraz prawa spółek, którzy uznali stanowisko UKS za całkowicie nieuzasadnione i sprzeczne z prawem" - podano także.

"W związku z powyższym spółka nie zamierza tworzyć rezerwy na wysokość wskazanych w decyzji (decyzji UKS) kwot zaległości podatkowych. Zarząd nie przewiduje, aby kwestia podatku wpłynęła negatywnie na realizację planów rozwojowych Grupy Emperia" - podsumowano w komunikacie.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd