Trwa ładowanie...
d1t8c8u
espi

EMPERIA - Projekt uchwały akcjonariusza zgłoszony na NWZ Emperia Holding S.A., które odbędzie się...

EMPERIA - Projekt uchwały akcjonariusza zgłoszony na NWZ Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011 roku (89/2011)

Share
d1t8c8u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały akcjonariusza zgłoszony na NWZ Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. (Spółka)
przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały zgłoszony w dniu dzisiejszym przez akcjonariusza Pana Artura Kawę na NWZ Emperii Holding S.A., które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011 roku. Akcjonariusz poinformował Spółkę, że projekt Uchwały nr 5 stanowi autopoprawkę do projektu zgłoszonego przez niego w dniu 2 grudnia 2011 r. Tym samym zgłaszając w dniu dzisiejszym projekt Uchwały Nr 5 akcjonariusz Artur Kawa wycofał poprzednio zgłoszony projekt uchwały dotyczący zmian w Statucie polegających na ustanowieniu Opcji Sprzedaży akcji przez akcjonariuszy mniejszościowych. Pan Artur Kawa jest Prezesem Zarządu Emperii Holding S.A. oraz akcjonariuszem Spółki posiadającym 1 004 835 akcji Spółki, dających prawo do 1 004 835 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,65% kapitału zakładowego (6,65% głosów na WZ Spółki). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB892011_załącznik.pdf | Projekt uchwały zgłoszony na NWZ Emperii Holding S.A., które odbędzie się 6 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-952 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mełgiewska | | 7-9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 746 36 92 | | 081 746 32 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u