Trwa ładowanie...
d4mrdlg
d4mrdlg
espi

ENAP - Informacja o możliwości przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości wolumenu ob ...

ENAP - Informacja o możliwości przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami przy nabywaniu akcji własnych. (22/2014)
Share
d4mrdlg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o możliwości przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami przy nabywaniu akcji własnych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ENERGOAPARATURA SA z siedzibą w Katowicach zawiadamia, iż w związku z realizacją przez Spółkę programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z § 8 Statutu spółki i Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. oraz stosownie do treści Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, po dniu 04.11.2014 r. zamierza nabywać akcje własne z przekroczeniem granicy 25% średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów na rynku regulowanym z uwagi na wyjątkowo niską płynność akcji. Jednocześnie, nabywając akcje własne w ramach wyżej wskazanego programu, emitent nie przekroczy granicy 50% średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z art. 5 ust.3 pkt b Rozporządzenia Nr
2273/2003 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała K. Pułaskiego 7
(ulica) (numer)
032 728 54 92 032 728 54 11
(telefon) (fax)
poczta@enap.com.pl www.enap.com.pl
(e-mail) (www)
6340128707 271169230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mrdlg

Podziel się opinią

Share
d4mrdlg
d4mrdlg