Trwa ładowanie...
d2lcpld
espi

ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu (18/2013)

ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu (18/2013)
Share
d2lcpld
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając w świetle par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych?", informuje, iż w dniu 13 września 2013 r. z Tauron Dystrybucja SA oddział w Wałbrzychu, wpłynęło zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Energoaparatura SA w postępowaniu przetargowym dotyczącym zadania nr 400273"R-Skałeczno- modernizacja rozdzielni 110kV oraz obwodów strony wtórnej rozdzielni 20 kV w stacji 110/20 kV" Wartość zlecenia opiewa na kwotę 11 869 500,00 zł. (jedenaście milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset złotych) O fakcie zawarcia umowy oraz jej szczegółowych warunkach emitent poinformuje niezwłocznie po jej podpisaniu. Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała K. Pułaskiego 7
(ulica) (numer)
032 728 54 92 032 728 54 11
(telefon) (fax)
poczta@enap.com.pl www.enap.com.pl
(e-mail) (www)
6340128707 271169230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lcpld

Podziel się opinią

Share
d2lcpld
d2lcpld