Trwa ładowanie...
d4coylx
espi

ENEA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)

ENEA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)

Share
d4coylx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENEA S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] (Rozporządzenie), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2012 roku: Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne (QSr), zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe: - za IV kwartał 2011 r. ? w dniu 29 lutego 2012 r. - za I kwartał 2012 r. ? w dniu 15 maja 2012 r. - za III kwartał 2012 r. ? w dniu 14 listopada 2012 r. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr), zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe: - za I półrocze 2012 r. ? w dniu 30 sierpnia 2012 r. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny (R) za 2011 r. ? w dniu 27 kwietnia 2012 r. - skonsolidowany raport roczny (RS) za 2011 r. ? w dniu 27 kwietnia 2012 r. Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze kontynuowania w 2012 r. przekazywania do wiadomości publicznej rozszerzonych skonsolidowanych raportów
kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.3 Rozporządzenia. Ponadto Emitent informuje, że działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No: 2/2012 Date of preparation: 25.01.2012 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Dates of publication of periodic reports in 2012 Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (the "Issuer") acting pursuant to § 103 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information […] (Regulation), hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2012: Extended consolidated quarterly reports containing individual quarterly financial statements: - QCR for Quarter IV 2011 – on 29 February 2012 - QCR for Quarter I 2012 – 15 May 2012 - QCR for Quarter III 2012 – on 14 November 2012 Extended consolidated half-yearly report containing abbreviated non-consolidated half-yearly financial statement: - SACR for the first half of 2012 - on 30 August 2012 Annual reports: - R individual annual report for 2011 - on 27 April 2012 - CR –
consolidated annual report for 2011 - on 27 April 2012 The Issuer also declares its intention of continuing in 2012 of publication of extended consolidated quarterly reports containing quarterly financial information mentioned in § 83 item 1 of the Regulation and an extended consolidated half-yearly report containing abbreviated financial statement mentioned in § 83 item 3 of the Regulation. The Issuer also announces that in accordance with Article 101 item 2 of the Regulation it will not publish an extended consolidated quarterly report for Q2 2012. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/0618561000 | | +48/0618561107 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 770-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2012-01-25 Hubert Rozpędek Członek Zarządu Hubert Rozpędek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

Podziel się opinią

Share
d4coylx
d4coylx