Trwa ładowanie...
d2ize7w
espi

ENEA - Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spó...

ENEA - Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spółki zależnej ENEA Operator Sp. z o.o. na 2012 rok (35/2011)

Share
d2ize7w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spółki zależnej ENEA Operator Sp. z o.o. na 2012 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spółki zależnej ENEA Operator Sp. z o.o. na 2012 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa może wejść w życie nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No: 35/2011 Date of preparation: 20.12.2011 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Approval by the President of ERA of the tariff for electricity distribution services for the subsidiary ENEA Operator Sp. z o.o.- for 2012. Legal basis: Article 56 item 1(1) of the Act on Offerings – confidential information Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (the Issuer) reports that on 19 December 2011 it received information on approval by the President of the Energy Regulatory Authority (President of the ERA) of the tariff for electricity distribution services for ENEA Operator Sp. z o.o. for 2012. Pursuant to the provisions being in force, the new tariff may enter into force not earlier than 14 days after its publication in the branch bulletin of the President of the ERA. Decisions concerning the approval of new tariffs are published in the branch bulletin of the President of the ERA made available on the website of the ERA at www.ure.gov.pl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ize7w

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-967 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowowiejskiego | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/0618561000 | | +48/0618561107 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 770-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Hubert Rozpędek Członek Zarządu Hubert Rozpędek
2011-12-20 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ize7w

Podziel się opinią

Share
d2ize7w
d2ize7w