Trwa ładowanie...
d4370xv
espi

ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną. (28/2011)

ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną. (28/2011)
Share
d4370xv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 30.11.2011r. Emitent otrzymał informację od spółki zależnej "Interbud-West" Sp. z o.o. o podpisaniu w dniu 29.11.2011r. umowy z Ifm ecolink Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kompleksu produkcyjno ? biurowo -socjalnego w Opolu obejmujących wykonanie kompletnego obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Wartość umowy wynosi 13 451 000,00 PLN netto. Termin realizacji: od 09.12.2011 do 31.07.2012r. Kary umowne: - w razie opóźnienia w wykonaniu prac oraz za opóźnienie w usunięciu wad zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2 000,00 zł. za każdy dzień opóźnienia - w razie odstąpienia od umowy 10% wartości brutto umowy Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Energoinstal S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOINSTAL S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-203 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Roździeńskiego 188d
(ulica) (numer)
+48 032 7357200 +48 032 7357257
(telefon) (fax)
energoinstal@energoinstal.pl www.energoinstal.pl
(e-mail) (www)
6340128877 271076705
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Jarosław Więcek Lucjan Noras Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4370xv

Podziel się opinią

Share
d4370xv
d4370xv