Trwa ładowanie...
d306jve
espi

ENERGOPLD - Otrzymanie zawiadomienia z ZUS (25/2013)

ENERGOPLD - Otrzymanie zawiadomienia z ZUS (25/2013)

Share
d306jve
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPLD
Temat
Otrzymanie zawiadomienia z ZUS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ("Oddział ZUS"). W zawiadomieniu Oddział ZUS wzywa dłużnika Spółki - Alstom Power Boiler GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ("Alstom") aby bez zgody Dyrektora Oddziału ZUS ("Organ Egzekucyjny") nie uiszczał Spółce należnych od niego kwot z tytułu wierzytelności pieniężnych, lecz należne kwoty przekazywał bezpośrednio Organowi Egzekucyjnemu na pokrycie wierzytelności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od Spółki. Łączna kwota należności głównych wynikających z zawiadomienia wynosi 18.672 tys. zł a łączna kwota odsetek oraz kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych to 3.589 tys. zł. Środki należne Spółce od Alstom planowano przeznaczyć na spłatę zobowiązań wobec Oddziału ZUS. Zarządca Spółki rozważa również wszczęcie procedury mającej na celu zawieszenie ww. egzekucji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

| | | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPLD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-951 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 200-82 37 | | (032) 258 65 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@energomontaz.pl | | www.energomontaz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-54-81 | | 270649263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Mirosław Mozdżeń Zarządca Mirosław Mozdżeń

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

Podziel się opinią

Share
d306jve
d306jve