Trwa ładowanie...
d4jniej
d4jniej
espi

ENERGOPLD - Wypowiedzenie oraz zakończenie okresu obowiązywania umowy w sprawie czasowego i warun...

ENERGOPLD - Wypowiedzenie oraz zakończenie okresu obowiązywania umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (29/2012)
Share
d4jniej

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie oraz zakończenie okresu obowiązywania umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 r. powziął informację o doręczeniu stronom umowy z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (Umowa), zawartej przez PBG S.A. i spółki z Grupy PBG, w tym Emitenta, z bankami finansującymi ich działalność, oświadczeń z dnia 5 czerwca 2012 r. o wypowiedzeniu Umowy, dokonanych przez Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Zgodnie z oświadczeniami o wypowiedzeniu Umowy, przyczyną jej wypowiedzenia jest naruszenie postanowień Umowy polegające na nieustanowieniu zabezpieczeń wskazanych w Umowie oraz bezskuteczny upływ okresu naprawczego wskazanego w Umowie na usunięcie ww. naruszenia. Zgodnie z postanowieniami Umowy okres jej obowiązywania kończy się z datą, w której jakakolwiek strona Umowy doręczy pozostałym stronom oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W konsekwencji z dniem 5 czerwca 2012 roku zakończył się okres obowiązywania Umowy i
uległa ona rozwiązaniu. O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 15 maja 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPLD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-951 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 15
(ulica) (numer)
(032) 200-82 37 (032) 258 65 22
(telefon) (fax)
info@energomontaz.pl www.energomontaz.pl
(e-mail) (www)
634-013-54-81 270649263
(NIP) (REGON)
d4jniej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Krzysztof Jan Diduch Prezes Zarządu Krzysztof Jan Diduch
2012-06-05 Radosław Kamiński Wiceprezes Zarządu Radosław Kamiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jniej

Podziel się opinią

Share
d4jniej
d4jniej