Trwa ładowanie...
d2b52as
espi

ENERGOPLD - Zamiar czasowego zawieszenia obrotu akcjami Spółki w dniu 18 stycznia 2013 roku (2/2013)

ENERGOPLD - Zamiar czasowego zawieszenia obrotu akcjami Spółki w dniu 18 stycznia 2013 roku (2/2013)

Share
d2b52as

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiar czasowego zawieszenia obrotu akcjami Spółki w dniu 18 stycznia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. (Spółka) informuje, że na mocy art. 20 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy wystąpił w dniu dzisiejszym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)
z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki w dniu 18 stycznia 2013 roku. Obrót akcjami Spółki zostanie zawieszony od godz. 9:00, natomiast wznowienie obrotu nimi nastąpi po przekazaniu przez Spółkę raportem bieżącym informacji w związku z rozprawą w sprawie wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości z możliwością zawarcia układu, która to rozprawa odbędzie się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 18 stycznia 2013 r. Zawieszenie obrotu akcjami Spółki ma celu zapewnienie inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji oraz ochronę interesu i bezpieczeństwa uczestników obrotu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b52as

| | | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPLD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-951 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 200-82 37 | | (032) 258 65 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@energomontaz.pl | | www.energomontaz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-54-81 | | 270649263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Krzysztof Jan Diduch Prezes Zarządu Krzysztof Jan Diduch
2013-01-15 Radosław Kamiński Wiceprezes Zarządu Radosław Kamiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b52as

Podziel się opinią

Share
d2b52as
d2b52as