Trwa ładowanie...
d3k4ny4
espi

ENERGOPLD - Zamiar czasowego zawieszenia obrotu akcjami Spółki w dniu 18 stycznia 2013 roku (2/2013)

ENERGOPLD - Zamiar czasowego zawieszenia obrotu akcjami Spółki w dniu 18 stycznia 2013 roku (2/2013)
Share
d3k4ny4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPLD
Temat
Zamiar czasowego zawieszenia obrotu akcjami Spółki w dniu 18 stycznia 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. (Spółka) informuje, że na mocy art. 20 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy wystąpił w dniu dzisiejszym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki w dniu 18 stycznia 2013 roku. Obrót akcjami Spółki zostanie zawieszony od godz. 9:00, natomiast wznowienie obrotu nimi nastąpi po przekazaniu przez Spółkę raportem bieżącym informacji w związku z rozprawą w sprawie wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości z możliwością zawarcia układu, która to rozprawa odbędzie się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 18 stycznia 2013 r. Zawieszenie obrotu akcjami Spółki ma celu zapewnienie inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji oraz ochronę interesu i bezpieczeństwa uczestników obrotu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPLD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-951 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 15
(ulica) (numer)
(032) 200-82 37 (032) 258 65 22
(telefon) (fax)
info@energomontaz.pl www.energomontaz.pl
(e-mail) (www)
634-013-54-81 270649263
(NIP) (REGON)
d3k4ny4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Krzysztof Jan Diduch Prezes Zarządu Krzysztof Jan Diduch
2013-01-15 Radosław Kamiński Wiceprezes Zarządu Radosław Kamiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3k4ny4

Podziel się opinią

Share
d3k4ny4
d3k4ny4