Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z
espi

ENERGOPLD - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (16/2011)

ENERGOPLD - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (16/2011)
Share
d2jdt5z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 lutego 2011 roku Emitent otrzymał od Pani Renaty Gasinowicz zawiadomienie o zmniejszeniu liczby posiadanych przez Panią Renatę Gasinowicz głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 20% w związku z wniesieniem części posiadanych przez nią akcji Spółki do funduszu zamkniętego, o następującej treści:"Zgodnie z artykułem 69 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w związku z wniesieniem do IPOPEMA 56 FIZ Aktywów Niepublicznych 700.000 szt. akcji spółki rozliczonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 01.02.2011, posiadam łącznie 13.867.899 szt. akcji spółki
co stanowi 19,54% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do 13.867.899 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,54% ogólnej liczby głosów. W dniu poprzedzającym wniesienie posiadałam 14.567.899 szt. akcji spółki co stanowiło 20,52% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniało do 14.567.899 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 20,52% ogólnej liczby głosów." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2jdt5z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Radosław Kamiński Prezes Zarządu Radosław Kamiński
2011-02-03 Jacek Fydrych Wiceprezes Zarządu Jacek Fydrych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z