Trwa ładowanie...
d2v08ic

ENERGOPLD - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A....

ENERGOPLD - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A. (80/2011)

Share
d2v08ic

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu 24 listopada 2011 r. otrzymał od Vena sp. z o.o. Projekt 2 spółka komandytowo akcyjna (Akcjonariusz) zawiadomienie, w którym Akcjonariusz na podstawie artykułu 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w związku z transakcją sprzedaży 1.150.000 szt. akcji Spółki rozliczoną w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 18.11.2011 r., Akcjonariusz posiada 3.377.020 szt. akcji Spółki, co stanowi 4,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 3.377.020 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,76% ogólnej liczby głosów. W dniu poprzedzającym transakcję sprzedaży Akcjonariusz posiadał 4.527.020 szt. akcji Spółki, co stanowiło 6,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 4.527.020 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,38% ogólnej liczby głosów. | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v08ic

| | | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPLD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-951 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 200-82 37 | | (032) 258 65 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@energomontaz.pl | | www.energomontaz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-54-81 | | 270649263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Bartosz Basa Osoba upoważniona Bartosz Basa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v08ic

Podziel się opinią

Share
d2v08ic
d2v08ic