Trwa ładowanie...
d2i4kzv
espi

ENERGOPOL - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Połudn...

ENERGOPOL - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. w dniu 7 stycznia 2013 roku. (2/2013)

Share
d2i4kzv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-07
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. w dniu 7 stycznia 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka "Energopol-Południe" S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol ? Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("NWZA"), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządziło przerwę w obradach NWZA do dnia 1 lutego 2013 roku, do godziny 10:30. Obrady NWZA zostaną wznowione i będą kontynuowane w dniu 1 lutego 2013 roku, o godz. 10:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Jedności 2.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2013-01-07 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

Podziel się opinią

Share
d2i4kzv
d2i4kzv