Trwa ładowanie...
d464b0l
espi

ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (137/2011)

ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (137/2011)
Share
d464b0l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 137 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 69/2011 z dnia 29 października 2010 roku "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 października 2011 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ("Zamawiający") podpisał aneks do Umowy z dnia 28 października 2010 roku na wykonanie zadania pn. Kontrakt 1 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowy Otok" realizowanego przez Zamawiającego w ramach Projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława". W związku ze zmianą na podstawie Klauzuli 22.3 ppkt (iv) oraz (vi) warunków Kontraktu (roboty zamienne) podwyższeniu uległa Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, która po zmianie wprowadzonej przedmiotowym aneksem wynosi obecnie 14.173.936,50 PLN brutto. Pozostałe zapisy kontraktu pozostają bez zmian. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jedności 2
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
gielda@energopolpoludnie.eu www.energopolpoludnie.eu
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2011-12-01 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d464b0l

Podziel się opinią

Share
d464b0l
d464b0l