Trwa ładowanie...
d3iw2qx
espi

ERBUD S.A. - Obciążenie zastawem aktywów o znacznej wartości tj. 1.160 akcji posiadanych przez em...

ERBUD S.A. - Obciążenie zastawem aktywów o znacznej wartości tj. 1.160 akcji posiadanych przez emitenta w spółce zależnej Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (7/2011)

Share
d3iw2qx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obciążenie zastawem aktywów o znacznej wartości tj. 1.160 akcji posiadanych przez emitenta w spółce zależnej Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2010 Zarząd Emitenta powziął w dniu dzisiejszyminformację o podpisaniu umowy w imieniu Emitenta, na mocy której został ustanowiony zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy na 1.160 akcjach imiennych serii B spółki zależnej Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A (dawniej: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A). z siedzibą w Toruniu ("PBDI S.A."), o wartości nominalnej 50 zł jedna akcja, o łącznej wartości nominalnej 59.160,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), stanowiących 6, 65% akcji w kapitale zakładowym PBDI S.AZastaw zwykły i zastaw rejestrowy zostały ustanowione przez Emitenta ("Zastawca") na rzecz spółki Rison Limited ("Zastawnik") w wykonaniu postanowień przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów Budlex Sp. z o.o. zawartej w dniu 19 lutego 2010 roku pomiędzy Emitentem a Rison Limited ("Umowa Przyrzeczona"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2010 oraz umowy zastawu na akcjach zawartej w dniu 19 lutego 2010
roku pomiędzy Emitentem a Rison Limited. Łączna ilość zastawionych akcji wynosi 5.059, a łączna wartośćnominalna 252.950 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), co stanowi 29%w kapitale zakładowym PBDI S.AWartość ewidencyjna zastawionych 5.059 akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 14.372.992 PLN.Brak jest powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Zastawnikiem. Emitent posiada 94,3% w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu PBDI S.A. i traktuje inwestycje w akcje PBDI jako długoterminową lokatę.Kryterium uznania obciążenia aktywów tj. akcji w spółce PBDI S.A. za znaczące: wartość ewidencyjna łącznie zastawionych akcji jest większa od 1 mln EUR. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iw2qx

| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 548 70 00 | | +48 22 548 70 20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Daiusz GrzeszczakJózef Zubelewicz Członek ZarząduCzłonek Zarządu Dariusz GrzeszczakJózef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iw2qx

Podziel się opinią

Share
d3iw2qx
d3iw2qx