Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
espi

ERBUD S.A. - Zakup akcji Emitenta przez osobę powiązaną. (37/2011)

ERBUD S.A. - Zakup akcji Emitenta przez osobę powiązaną. (37/2011)
Share
doxoqdr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Zakup akcji Emitenta przez osobę powiązaną.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie Instrumentami finansowymi ("Ustawa"), Erbud S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 26 lipca 2011 roku otrzymał, w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy, zawiadomienie o zawarciu przez Prokurenta Spółki, transakcji nabycia akcji Spółki: 2011-07-21 200 akcjI po 24,05 PLN, 150 akcji po 24,10 PLN, 150 akcji po 24,20 PLN; 2011-07-22: 250 akcji po 23,70 PLN, 250 akcji po 23,80 PLN, 500 akcji po 23,85 PLN, 200 akcji po 23,90, 150 akcji po 23,95 PLN oraz 150 akcji po 24,oo PLN. Łącznie 2.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela. Łączna wartość transakcji 47.827,50 zł. Transakcja została zawarta w dniach 21 oraz 22 lipca 2011 roku. Zbycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 548-70-00 022 548-70-20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
doxoqdr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr