Trwa ładowanie...
d21pg91
espi

ERG - Spełnienie warunków umowy znaczącej (49/2011)

ERG - Spełnienie warunków umowy znaczącej (49/2011)
Share
d21pg91

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie warunków umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERG S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym pozyskał informację, że w ramach współpracy handlowej z firmą BAHPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku, realizowanej w oparciu o bieżące zamówienia, wartość obrotów w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia dzisiejszego wynosi 3.406.881,68 zł netto. Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura za wyroby foliowe, z dnia 06 kwietnia 2011 roku na kwotę 98.356,03 zł netto. Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w wyżej wymienionym okresie przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych emitenta, wg stanu na dzień 30 września 2011 roku, wynikającego z raportu za 3Q 2011. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Marcin Agacki Prezes Zarządu
2011-12-01 Piotr Szewczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21pg91

Podziel się opinią

Share
d21pg91
d21pg91